ผู้นำความคิดทางด้านเทคโนโลยี STAR TECH 2018: ภาพและบทความ

Previous photoNext photo
Contest is finished!
Title: เทคโนโลยี + เกษตรกรชาวสวนยาง = ส่งออกผลิตภัณฑ์ยางพาราแปรรูป
Author: Tatiya Ch
Votes: ?

Category: DBT: Digital Business Transformation
Views: ?
Description: การยางแห่งประเทศไทย (กยท.) สนับสนุนวิสาหกิจชุมชนบ้านเนินสว่างด้านองค์ความรู้ต่างๆในการแปรรูปจากน้ำยางพารา พร้อมนำทีมลงพื้นที่ช่วยโปรโมทสินค้า Kaika แบรนด์ของวิสาหกิจฯ ในช่องทางสื่อต่างๆ เมื่อวันที่ 26 มิถุนายน 2560 ถือเป็นการเปิดตัวศูนย์การเรียนรู้ด้านยางพาราแปรรูปที่เป็นต้นแบบให้กับเกษตรกรชาวสวนยางต่างๆได้เป็นอย่างดี เพราะเป็นธุรกิจขนาดเล็กเริ่มต้นด้วยเงินลงทุนเพียง 200,000 บาท และสามารถคืนทุนได้ภายในปีแรก การเข้าร่วมโครงการกับ DEPA ถือเป็นโอกาสของกลุ่มฯ ในการต่อยอดธุรกิจให้มีความทันสมัย เพิ่มประสิทธิภาพในการทำงาน เตรียมความพร้อมสำหรับการส่งออกสินค้าไปยังนานาประเทศทั่วโลก

Comments:
There are no comments.
You must be logged in to post a comment
Log In
Register