Get In Touch with TKN Online team.

Contact Details

บริษัท สแพลช อินเตอร์แอ็คทีฟ จํากัด
246/41 ซ.รามคําแหง 112 แขวงสะพานสูง

เขต สะพานสูง กรุงเทพฯ 10240

Tel : 02-308-5144

Email: marketing@splash-inter.co.th

About us

Community Technology Knowledge Trend and News Update

Send us a message!

LATEST POSTS

Tech Story : 6G ที่เร็วกว่า 5G 10 เท่า!

ญี่ปุ่นวางแผนใช้ 6G ในปี 2030 แรงกว่า 5G ถึงสิบเท่า รายงานจาก Nikkei เผยว่าญี่ปุ่นวางแผนที่จะใช้เทคโนโลยีใหม่กว่า 5G ที่ตอนนี้ผมขอเรียกง่ายไปก่อนแปล้วกันนะครับว่าเป็นเทคโนโลยี 6G โดยแหล่งที่มาของข่าวนี้ระบุว่าเทคโนโลยีที่ผมเรียกว่า 6G นี้จะมีความเร็วมากกว่าเทคโนโลยี 5G ที่เรากำลังจะได้ใช้กันถึง 10 เท่า!! และยังมีรายงานต่ออีกด้วยนะครับว่ามีการยืนยันแล้วว่าตอนนี้ที่เกาหลีใต้ จีน และฟินแลนด์เองก็เริ่มทำการวิจัยเกี่ยวกับเทคโนโลยี 6G นี้เป็นที่เรียบร้อยแล้ว กระทรวงกิจการภายในและการสื่อสารของประเทศญี่ปุ่นเองก็ได้จัดตั้งสมาคมวิจัยภาครัฐและเอกชนขึ้นภายใต้การดูแลของ...
- Advertisement -
Full Screen Popup Powered By : XYZScripts.com