ผู้นำความคิดทางด้านเทคโนโลยี STAR TECH 2018: ภาพและบทความ

Previous photoNext photo
Contest is finished!
Title: platform
Author: Tuksaorn Suriyakan
Votes: ?

Category: DBT: Digital Business Transformation
Views: ?
Description: Platform ที่สามารถส่งตรงอาหารที่เหมาะกับผู้ป่วยได้โดย delivery และสามารถมารับประทานที่ร้านอาหารได้

Comments:
There are no comments.
You must be logged in to post a comment
Log In
Register