ผู้นำความคิดทางด้านเทคโนโลยี STAR TECH 2018: ภาพและบทความ

Previous photoNext photo
Contest is finished!
Title: Personalized food service
Author: Tuksaorn Suriyakan
Votes: ?

Category: DSU: Digital Start Up
Views: ?
Description: Problem: คนเป็นโรคหาอาหารที่เหมาะกับตัวเองอยาก , ไม่มีเวลาทำเอง , ไม่มีความรู้เพียงพอที่จะทำอาหารที่ดีต่อตัวเอง Solution: Platform dietitian AI Match personal data กับ dietitian program แล้ว serve อาหารที่เหมาะสมกับผู้ป่วย หรือบุคคลที่ต้องการอาหารที่เหมาะกับตัวเอง

Comments:
There are no comments.
You must be logged in to post a comment
Log In
Register