ผู้นำความคิดทางด้านเทคโนโลยี STAR TECH 2018: ภาพและบทความ

Previous photoNext photo
Contest is finished!
Title: เทคโนโลยีในการฆ่าเชื้อ และทำลายก๊าซก่อมะเร็ง
Author: ภูวนาถ ศิริสัญลักษณ์
Votes: ?

Category: DSU: Digital Start Up
Views: ?
Description: เราเป็นผู้เชี่ยวชาญการฆ่าเชื้อด้วยก๊าซเอทีลีนออกไซด์(EO) ประเทศไทยใช้ก๊าซ EO ในการฆ่าเชื้อมาเกือบ 30 ปี เมื่อเครื่องทำงานเสร็จแล้ว เครื่องจะปล่อย EO ออกสู่บรรยากาศ ทำให้แพร่กระจายในโรงพยาบาล และที่อยู่อาศัยใกล้เคียง [EO เป็นสารก่อมะเร็งชนิดหนึ่ง] ซึ่งเครื่องทำลายก๊าซ EO จาก USA ราคานำเข้ามากกว่า 2 ล้านบาท เราจึงทำต้นแบบเครื่องดังกล่าว และมีโมเดลธุรกิจให้ใช้เครื่องฟรี ใน Know How ของเรา

Comments:
There are no comments.
You must be logged in to post a comment
Log In
Register