Tech Know Now : AI มาแทนมนุษย์หรือไม่?

ปัจจุบัน เทคโนโลยี AI ก้าวหน้าเป็นอย่างมาก ทำให้หลายคนกลัวว่า AI จะมาแทนมนุษย์หรือเปล่า ลองไปดูกันว่า เป็นอย่างที่หลายคนกลัวมั้ย

สนใจเรื่อง AI Search เลย AI ไทยสามารถ
www.aiforall.or.th

เรียนรู้เพื่อใช้เทคโนโลยี ให้เกิดประโยชน์สูงสุดไปด้วยกัน

video
play-sharp-fill