Star Tech : Big Data Ch 11

Cloud Computing อันตราย เสี่ยงโดน Hack จริงเหรอ?

การ Hack มันเกิดขึ้นกันอย่างปกติ ไม่ว่าจะอยู่บน Cloud หรืออยู่กับเราเอง แต่ถ้าเกิดว่า Hack ในระบบของเราเอง แล้วไม่มี AI Security เกิดขึ้น มันกลายเป็นว่าใครก็เข้ามาโดยที่เราไม่รู้ตัว  แต่ถ้าอยู่บน Cloud แล้วมีการ Hack เกิดขึ้น บริษัท Cloud ก็จะ suspended เลย