D-Delivery: ภารกิจลงใต้ทำความดี สร้างบ้านม้าน้ำ EP.2/2

ส่งต่อความดีกับทีม D-Delivery และอาสาสมัคร ขับรถลงใต้ไปสร้างบ้านม้าน้ำ ที่ หมู่บ้านท้องตมใหญ่ อ.สวี จ.ชุมพร เป็นชุมชนชาวประมงเล็กๆ ที่ไม่ได้มีสิ่งปลูกสร้างที่ถาวรมากนัก มีอายุชุมชนยาวนานกว่า 400 ปี เป็นแหล่งธรรมชาติ ที่มีความอุดมสมบูรณ์ทางทะเลสูง โดยเฉพาะม้าน้ำ ซึ่งเป็นสัตว์ทะเลที่พบเห็นได้ยากแต่กับที่แห่งนี้กลับมีให้เห็นมากมาย จนได้รับการขนานนามว่าเป็นอ่าวทะเลแห่งม้าน้ำของประเทศไทย

แม้ว่าจะมีความอุดมสมบูรณ์ทางทรัพยากรสูง แต่ด้วยสภาพที่แปรปรวน เปลี่ยนแปลงบ่อย และวิกฤตการจับปลาและสัตว์ทะเลชนิดต่างๆ ด้วยวิธีการที่ไม่เหมาะสม ทำให้จำนวนม้าน้ำและสัตว์น้ำอื่นๆลดลงตามไปด้วยอย่างรวดเร็ว

ด้วยเหตุผลที่กล่าวมา ทำให้เกิดการรวมตัวของอาสาสมัครจากชาวบ้านผู้ประกอบอาชีพประมง ร่วมมือกันจัดตั้ง โครงการฟื้นฟูแหล่งที่อยู่อาศัยของสัตว์น้ำและระบบนิเวศน์ป่าชายเลน ตำบลด่านสวี จัดทำบ้านปลามาน้ำ เพื่อให้เป็นแหล่งที่อยู่อาศัยของม้าน้ำ อำนวยความสะดวกต่อการเพาะพันธุ์ อนุรักษ์และเพิ่มจำนวนประชากรม้าน้ำ รักษาสมดุลย์ระบบนิเวศน์ตามธรรมชาติให้คงอยู่ต่อไป

ภารกิจลงใต้ทำความดี สร้างบ้านปลา EP.1/2

================

Technopolis มหานครอัจฉริยะ
ทุกวันเสาร์ เวลา 12.30 – 13.00 น.
ทางไทยรัฐทีวี ช่อง 32
ติดตามข่าวสารจาก TKNonline
เฟสบุคแฟนเพจ https://www.facebook.com/TKNOnline
Subscribe https://www.youtube.com/TKNonline
และเว็ปไซต์ https://tknonline.com/ http://www.splash-inter.co.th/