มุมมอง ดร.แป้ง STAR TECH กับระบบ AI ที่จะเปลี่ยนแปลงโลก

สืบเนื่องจากวันที่ 30 พฤษภาคม 2562 ที่กลุ่มบริษัท Bangkok Post ได้เปิดเวทีเสวนาเรื่อง How AI Will Change the World โดยมีผู้รู้และผู้เชียวชาญหลายท่านให้ความสนใจเข้าร่วมรับฟัง รวมถึงสุดยอด Star Tech อย่างคุณ แป้ง ดร.อสมา กุลวานิชไชยนันท์ เข้าร่วมงานด้วยคุณแป้ง Star Tech หยิบประเด็นที่น่าสนใจมาแบ่งปันให้ TKNonline ว่าระบบปัญญาประดิษฐ์ หรือ AI จะเปลี่ยนโลกอย่างแน่นอน และจะมีความสำคัญ เป็นประโยชน์ต่อทุกๆวงการตั้งแต่ SME ถึงวงการใหญ่ๆ เพราะปัจจุบัน AI ก็อยู่ในชีวิตประจำวันของทุกคนแล้ว และมีหลายหน่วยงานอย่าง Google เอง ก็พัฒนาตรงจุดนี้อยู่ หรือแม้แต่อุตสาหกรรมที่ต้องใช้แรงงานซ้ำๆ เดิมๆทุกวัน ก็ใช้ระบบ AI เข้าช่วยบังคับเครื่องจักร และสามารถทำได้ดีเทียบเท่าหรือดีกว่ามนุษย์ด้วยซ้ำ

เทคโนโลยี AI จะปรับเปลี่ยนพัฒนาต่อไปให้สามารถเรียนรู้และเข้าใจมนุษย์มากขึ้น โดยเรียนรู้จากพฤติกรรม ที่เก็บสะสมในฐานข้อมูล และนำมาวิเคราะห์ความต้องการของผู้ใช้ สร้างประสบการณ์ที่ดีกับผู้ใช้ เป็นยุคของ Digital Experience โดยข้อมูลเหล่านี้ จะนำไปใช้งานกับกลุ่มค้าปลีก Retail ระบบจะสามารถรู้ว่าคนนี้ต้องการอะไร สามารถแนะนำสินค้าที่เหมาะสมให้กับลูกค้าแต่ละคน นำข้อมูลนั้นๆมาวิเคราะห์หาแนวทาง Pattern เพื่อนำผลลัพธ์นั้นมาวิเคราะห์ มาสร้างผลิตภัณฑ์ ใหม่ ตัวอย่างเช่น ธนาคาร ที่พยายามเข้าใจพฤติกรรมของลูกค้า และ Line ที่มีการปล่อยผลิตภัณฑ์เกี่ยวกับข้อมูลออกมาอย่างต่อเนื่อง

คาดว่า ในอนาคตจะต้องมีการข้อกำหนดในการใช้ AI เพราะ AI จะมีการใช้งานอย่างแพร่หลายมากขึ้น และเป็นความท้าทายมาก ในเรื่องการจัดหาบุคลากรในประเทศไทยเพื่อพัฒนาอุตสาหกรรมในยุคดิจิทัล ทั้ง Data Scientist, Data Engineer และ Translator Rule ผู้ทำหน้าที่ทำความเข้าใจธุรกิจ และสามารถอธิบายปัญหาด้านเทคนิค ให้เข้าใจขอบข่ายของการทำงานได้

สำหรับเรื่องความปลอดภัยของข้อมูล Data Privacy ในยุโรปจะมี GDPR ที่เป็นข้อกำหนดว่า ข้อมูลของเราที่มอบให้กับแต่ละองค์กรไป จะต้องได้รับการอธิบายว่านำไปทำอะไรบ้าง แต่สำหรับในประเทศไทย อาจจะต้องใช้เวลา ซึ่งแต่ถ้าจะใช้จริงๆ ในตอนแรกๆ อาจจะส่งผลต่อบริษัทมากระดับหนึ่ง เพราะแต่ละองค์กรจะต้องเตรียมการสำหรับการใช้กฎของ Data Privacy ซึ่งแน่นอนว่าจะต้องมีการวางงบประมาณสำหรับเรื่องนี้ แต่ในระยะยาว มันจะทำให้การใช้ข้อมูลมีระเบียบวินัยมากขึ้น

แต่ที่สำคัญที่สุด คือ มันเป็นความรับผิดชอบของเราด้วย ที่จะต้องทำความเข้าใจในการให้ข้อมูล ทั้งในออนไลน์ หรือให้กับบริษัทไหนๆ ก็ตาม

ข้อมูล หรือ Data สำคัญมาก ต่อการพัฒนา AI โดยต้องเริ่มจากว่า การจะเก็บ Data นั้น ต้องเก็บอย่างไรให้นำไปใช้งานได้ การเก็บข้อมูลสมัยนี้ เก็บได้ง่ายขึ้น เช่น การกดปุ่ม Like ใน FB หรือแม้แต่การดู Youtube ก็ถือเป็นการสร้างข้อมูลได้แล้วเช่นกัน

ทุกวันนี้ โลกของเรามี AI ที่มีความเก่ง แต่เก่งเฉพาะด้านซะมากกว่า ในขณะที่มนุษย์มีทักษะในหลายๆ ด้าน ดังนั้น มนุษย์จะสามารถทำงานได้มากกว่า AI แน่นอน แต่การที่จะเชื่อในตัว AI นั้นๆ ได้ จะต้องมีการวิเคราะห์ความเสี่ยงของการใช้ AI นั้นๆ เสียก่อน

เกาะติดเรื่องราว Star Tech 2018 ได้ที่นี่

================

Technopolis มหานครอัจฉริยะ
ทุกวันเสาร์ เวลา 12.30 – 13.00 น.
ทางไทยรัฐทีวี ช่อง 32
ติดตามข่าวสารจาก TKNonline
เฟสบุคแฟนเพจ https://www.facebook.com/TKNOnline
Subscribe https://www.youtube.com/TKNonline
และเว็ปไซต์ https://tknonline.com/ http://www.splash-inter.co.th/