ตั้ม STAR TECH ร่วมเสวนา ขับเคลื่อนสังคมดิจิทัลเพื่อชุมชนที่เข้มแข็ง

คุณตั้ม STAR TECH หรือ กิตติคุณ ยศบรรเทิง ร่วมเป็นวิทยากร แลกเปลี่ยนความคิดเห็นในเวทีเสวนาเรื่อง “ดิจิทัลกับการสร้างเสริมชุมชนเข้มแข็ง” ซึ่งจัดโดยสำนักงานคณะกรรมการสุขภาพแห่งชาติ (สช.) โดยมีจุดประสงค์เพื่อสานพลังขับเคลื่อนการปฏิรูป นำเทคโนโลยีดิจิทัลมาใช้ในการพัฒนาชุมชนทั้งด้านสุขภาพเศรษฐกิจและด้านอื่นๆให้เข้มแข็งยิ่งขึ้น

เวทีเสวนาแลกเปลี่ยนความเห็นนี้ จัดขึ้นเมื่อวันที่ 16 พฤษภาคม 2562 ณ ห้องประชุมเมจิก ชั้น 3 โรงแรมมิราเคิลแกรนด์ ถนนวิภาวดี กรุงเทพมหานคร

 

================

Technopolis มหานครอัจฉริยะ
ทุกวันเสาร์ เวลา 12.30 – 13.00 น.
ทางไทยรัฐทีวี ช่อง 32
ติดตามข่าวสารจาก TKNonline
เฟสบุคแฟนเพจ https://www.facebook.com/TKNOnline
Subscribe https://www.youtube.com/TKNonline
และเว็ปไซต์ https://tknonline.com/ http://www.splash-inter.co.th/