D-Delivery: เสกห้องน้ำสวย ให้โรงเรียนเสรี-สมใจ

ป๊อป P-Style ร่วมกับเพื่อนจากกลุ่ม W.D.R.T. และ V.R.T.T. ไปที่โรงเรียนเสรี-สมใจ จ.กาญจนบุรี ไปเสกห้องน้ำสวย บรรเทาทุกข์ให้น้องๆ เนื่องจากห้องน้ำโรงเรียนมีปัญหาขาดแคลนห้องน้ำ อีกทั้งห้องน้ำที่มีอยู่ก็เก่า ไม่ได้รับการซ่อมแซม ทำให้ห้องน้ำโรงเรียนสกปรก ดูเสื่อมโทรม ไม่ถูกสุขลักษณะอย่างที่ควรเป็น

ภารกิจส่งต่อความดี D-Delivery จึงได้รวบรวมพลพรรค ไปทำดี ซ่อมแซมและทาสีห้องน้ำโรงเรียนให้ใหม่ งานนี้ยังได้รับความร่วมมือจากชาวบ้านละแวกใกล้เคียง ร่วมทำความดี ซ่อมแซมห้องน้ำ และตัดหญ้า ปรับปรุงทัศนียภาพให้ดีขึ้นด้วย

================

Technopolis มหานครอัจฉริยะ
ทุกวันเสาร์ เวลา 12.30 – 13.00 น.
ทางไทยรัฐทีวี ช่อง 32
ติดตามข่าวสารจาก TKNonline
เฟสบุคแฟนเพจ https://www.facebook.com/TKNOnline
Subscribe https://www.youtube.com/TKNonline
และเว็ปไซต์ https://tknonline.com/ http://www.splash-inter.co.th/