D-Delivery: พายเรือ SUP บอร์ดยืนพายเก็บขยะ แม่น้ำเจ้าพระยา

ภารกิจส่งมอบความดี D-Delivery พาตะลุยเก็บขยะที่แม่น้ำเจ้าพระยา ด้วยเรือบอร์ดยืนพาย Stand up Paddle Board (SUP) หรือเรียกสั้นๆว่าเรือ SUP ก่อนลงพายเรือ SUP เก็บขยะในแม่น้ำเจ้าพระยา อาสาสมัครทุกคนจะต้องได้รับการอบรมการพายเรือ Stand up Paddle Board ได้ความรู้เรื่องการพายเรือ, บังคับบอร์ดยืนพายและทำความดีไปพร้อมๆกัน แล้วจะรู้ว่าเศษขยะในแม่น้ำเจ้าพระยานั้นหลากหลายและเยอะแค่ไหน

================

Technopolis มหานครอัจฉริยะ
ทุกวันเสาร์ เวลา 12.30 – 13.00 น.
ทางไทยรัฐทีวี ช่อง 32
ติดตามข่าวสารจาก TKNonline
เฟสบุคแฟนเพจ https://www.facebook.com/TKNOnline
Subscribe https://www.youtube.com/TKNonline
และเว็ปไซต์ https://tknonline.com/ http://www.splash-inter.co.th/