มาร่วมเรียนรู้นวัตกรรมดิจิทัลในงาน Digital Thailand Big Bang 2018: Thailand Big Data

สานต่อการสร้างความตระหนัก สู่การให้ความรู้และความเข้าใจ และเตรียมความพร้อมของคนไทย ทุกภาคส่วน เพื่อก้าวไปพร้อมพลวัตการพัฒนาประเทศไทยด้วยดิจิตอลเทคโนโลยี สู่ DIGITAL THAILAND โดยสมบูรณ์

ทุกวันนี้ เราทุกคนล้วนเป็นส่วนหนึ่งของการสร้าง “BIG DATA“ โดยอาจไม่รู้ ตัว ทั้งการ Search, Post, Chat, Share, Check-in, ทั้งภาพถ่าย วีดิโอ เสียง หรือข้อมูลในรูปแบบอื่นๆ ซึ่งข้อมูลเหล่านี้ถูกส่ง ผ่านเครือข่ายอินเตอร์เนต ที่มีการขยายให้ครอบคลุมประชากร และพื้นที่ทั่วประเทศ ผ่านโครงการ “เน็ต ประชารัฐ” ข้อมูลปริมาณมหาศาล (Hight VOLUME) มีการเปลี่ยนแปลงและเพิ่มขึ้นอย่างรวดเร็ว (High VELOCITY) เหล่านี้มีความหลากหลาย (High VARIETY) เป็นชุดข้อมูลที่ มีความถูกต้องแม่นยํา (High VERACITY)

ข้อมูลเหล่านี้ เป็นเสมือนขุมทรัพย์ที่ยังไม่ถูกเจียรนัยให้เกิดคุณค่า แต่ถ้าเราทุกคนเข้าใจ และมองเห็น กระบวนการสังเคราะห์และวิเคราะห์ เพื่อหาความเชื่อมโยงและกรองมาใช้ให้เกิดประโยชน์ นั่นจะเป็น โอกาส” และ ความเป็นไปได้ใหม่ๆ” ของนวัตกรรมในอนาคต

งาน ดิจิทัลไทยเเลนด์ บิ๊กแบง ในปี 2561 นี้ ถูกสร้างสรรค์ขึ้นด้วยแนวคิด โลกเปิด เราปรับ ประเทศเปลี่ยน” มหกรรมแสดงนวัตกรรมดิจิทัลระดับนานาชาติ นําเสนอนวัตกรรมเทคโนโลยีลํ้าสมัยหลากหลายสาขา ให้คุณได้สัมผัสประสบการณ์ตื่นตาตื่นใจ และเข้าใจ ถึงประโยชน์ ความสะดวกสบาย และโอกาสใหม่ๆทางธุรกิจ และคุณภาพชีวิตที่จะเกิดขึ้นจากการเข้าใจ และใช้ “BIG DATA“ อันจะส่งผลขับเคลื่อนการพัฒนาในทุกภาคส่วนทั้งระบบเศรษฐกิจมหภาค การศึกษา, การ พัฒนาโครงสร้างประเทศ ไปจนถึงธุรกิจรายสาขา อาทิเช่น การเงิน, ขนส่ง, เกษตร, อาหาร, ท่องเที่ยว, พลังงาน, การบิน

กำหนดการงานสัมมนาและนิทรรศการนานาชาติ

Digital Thailand Big Bang 2018: Thailand Big Data

ระหว่างวันที่ 19 – 23 กันยายน 2561 ณ ชาเลนเจอร์ฮอลล์ อิมแพ็ค เมืองทองธานี

การร่วมงาน Digital Thailand Big Bang 2018 ทำได้ง่ายๆ ด้วยการใช้แอปพลิเคชั่นที่รวบรวมข้อมูลข่าวสาร และรายละเอียดต่างๆภายในงานตลอด 5 วันโหลดติดเครื่องไว้ รับรองไม่มีพลาดทุกกิจกรรมครับ

iOS สามารถดาวน์โหลดได้ที่ : https://itunes.apple.com/th/app/digital-thailand-big-bang-2018/id1428377376

Android สามารถดาวน์โหลดได้ที่ :
https://play.google.com/store/apps/details?id=com.happenn.mobile.bigbang

หรือลงทะเบียนออนไลน์ได้ที่ https://bit.ly/2wZ0T2c

——————–

ติดตามข่าวสารจาก TKNonline
เฟสบุคแฟนเพจ https://www.facebook.com/TKNOnline
และเว็ปไซต์ https://tknonline.com
subscribe https://www.youtube.com/TKNonline