เตรียมเข้าสู่โลกดิจิตอลด้วยกันวันนี้ในงาน Digital Thailand Big bang Regional 2018

ดีป้า ส่งท้ายงาน Digital Thailand Big Bang Regional 2018 ที่สงขลา ปลุกกระแสการนำเทคโนโลยีดิจิทัลมาใช้ในท้องถิ่น ปักหมุดเมืองอัจฉริยะเพื่อเขตเศรษฐกิจข้ามชาติ

หาดใหญ่ จ.สงขลา – 24 สิงหาคม 2561กระทรวงดิจิทัลเพื่อเศรษฐกิจและสังคม โดยสำนักงานส่งเสริมเศรษฐกิจดิจิทัล (depa) เปิดงานสัมมนาและนิทรรศการนานาชาติในระดับภูมิภาค “Digital Thailand Big Bang Regional 2018” ที่จังหวัดสงขลา ภายใต้แนวคิด Digital Transformation Thailand : โลกเปิด เราปรับ ประเทศเปลี่ยน” เพื่อสร้างความตระหนัก เพิ่มโอกาสในการเข้าถึงและรับรู้ด้านนวัตกรรมดิจิทัลอย่างเท่าเทียมกันให้กับประชาชนในภูมิภาค และร่วมสัมผัสกับนวัตกรรมและเทคโนโลยีล้ำสมัยเพื่อรองรับการเปลี่ยนแปลงของโลกธุรกิจ และพร้อมก้าวสู่โลกดิจิทัล ระหว่างวันที่ 24 – 26 สิงหาคม ศกนี้ ณ ห้องหาดใหญ่ฮออล์ ศูนย์การค้าเซ็นทรัลเฟสติวัล หาดใหญ่ โดยมีผู้สนใจทั้งผู้ประกอบการ นักพัฒนาดิจิทัลซอฟต์แวร์ เกมส์เมอร์ นักเรียน นักศึกษา ข้าราชการ และประชาชนทั่วไปลงทะเบียนเข้าร่วมงานตลอด 3 วันนี้แล้วกว่า 6,000 คน

ดร.พันธ์ศักดิ์  ศิริรัชตพงษ์  ผู้ช่วยรัฐมนตรีประจำกระทรวงดิจิทัลเพื่อเศรษฐกิจและสังคม กล่าวในโอกาสเดินทางมาเป็นประธานในพิธีเปิดงานว่า หาดใหญ่ จ.สงขลา คือเมืองที่ใหญ่ที่สุดในภาคใต้และเป็นศูนย์กลางทางเศรษฐกิจ การค้า การสื่อสารและการคมนาคมขนส่งและการท่องเที่ยวที่สำคัญของภาคใต้  ประกอบกับมีการสนับสนุนจากภาครัฐผ่านแผนพัฒนาเขตเศรษฐกิจพิเศษสงขลา  รวมทั้งแผนพัฒนาโครงการคมนาคมจากภาครัฐ  ทั้งโครงการขนส่งมวลชนระบบราง หรือรถไฟฟ้าโมโนเรล เชื่อมใจกลางเมืองหาดใหญ่กับสนามบิน รวมถึงแผนพัฒนาเพื่อยกระดับท่าอากาศยานหาดใหญ่เป็นประตูสู่ภาคใต้สุดของไทย ดังนั้น หาดใหญ่ จึงมีศักยภาพในการเติบโตและการลงทุนสูงทั้งด้านนวัตกรรมดิจิทัล และการท่องเที่ยว  ซึ่งการจัดงาน Digital Thailand Big Bang Regional 2018 ณ จังหวัดสงขลา เป็นการเปิดโลกดิจิทัลไปสู่ภูมิภาคทั่วไทย สร้างการมีส่วนร่วมในทุกภาคส่วนของกระทรวงดิจิทัลเพื่อเศรษฐกิจและสังคม ที่มีสำนักงานส่งเสริมเศรษฐกิจดิจิทัล (depa) เป็นแกนกลางในการจัดงานร่วมกับทางจังหวัดสงขลา และหน่วยงานภาครัฐ ภาคเอกชนในพื้นที่  โดยมีเป้าหมายเพื่อส่งเสริมให้เกิดการนำเทคโนโลยีดิจิทัลไปใช้อย่างสร้างสรรค์และประยุกต์ใช้ให้เกิดประโยชน์สูงสุด เพื่อขับเคลื่อนเศรษฐกิจและสังคมไปสู่ความมั่นคง มั่งคั่ง ยั่งยืน

สำหรับภาพรวมของการจัดงานในครั้งนี้ จะเป็นการต่อยอดต้นแบบการพัฒนา Smart City จากจังหวัดภูเก็ตลงสู่พื้นที่สงขลา พื้นที่เขตเศรษฐกิจพิเศษชายแดนสงขลา มุ่งสร้างความร่วมภาครัฐ ภาคท้องถิ่น เอกชน และสถาบันอุดมศึกษา ทั้งด้านการท่องเที่ยว การปรับเปลี่ยนอุตสาหกรรมจากอุตสาหกรรม 3.0 สู่ 4.0 (Digital Transformation) ดึงดูดการลงทุนจากประเทศเพื่อนบ้านตามแนวทาง พัฒนาเขตเศรษฐกิจสามฝ่าย อินโดนีเซีย-มาเลเซีย-ไทย (IMT-GT) รวมถึงการนำดิจิทัลเทคโนโลยีเข้าสู่ภาคชุมชน การเกษตร เกษตรอุตสาหกรรม และพื้นที่ 3 จังหวัดชายแดนภาคใต้

ดร.ณัฐพล นิมมานพัชรินทร์ ผู้อำนวยการสำนักงานส่งเสริมเศรษฐกิจดิจิทัล (depa)  เปิดเผยว่า การจัดงานครั้งนี้ เป็นโอกาสที่ดีที่เยาวชน ประชาชน และทุกภาคส่วนในจังหวัดสงขลาและจังหวัดใกล้เคียงในภาคใต้ ได้มีโอกาสเข้ามาเรียนรู้โลกดิจิทัลในมุมมองที่หลากหลาย เพื่อพร้อมรับกับการเปลี่ยนแปลงสู่เศรษฐกิจและสังคมดิจิทัล โดยรูปแบบของงานจะเป็นการประชุม สัมมนา และ Workshop โดยวิทยากรผู้เชี่ยวชาญจากหลากหลายวงการ มีกิจกรรมพิเศษ และนิทรรศการให้ความรู้และนำเสนอภาพรวมของการพัฒนาประเทศไทยด้วยเทคโนโลยีดิจิทัล  ภายในงานจะมีการแสดงนวัตกรรมดิจิทัลเพื่อรองรับการเปลี่ยนแปลงของโลกธุรกิจ เพื่อก้าวเข้าสู่โลกดิจิทัล ไม่ว่าจะเป็นเทคโนโลยีที่เกี่ยวข้องกับ Smart City ระบบ CCTV อัจฉริยะ เทคโนโลยี IoT เพื่อการบริหารจัดการเมือง ต้นแบบ Smart City Data Platform เทคโนโลยีที่เกี่ยวข้องกับเทคโนโลยีพลังงานสะอาด การใช้เทคโนโลยีดิจิทัลในภาคอุตสาหกรรม และการท่องเที่ยว และการนำเทคโนโลยีสู่ชุมชน ทั้งการค้าตลาดออนไลน์กับสินค้าชุมชนและท่องเที่ยวชุมชน พร้อมกับนำเสนองานวิจัยด้านดิจิทัลที่พร้อมเข้าสู่ภาคอุตสาหกรรมจากมหาวิทยาลัยชั้นนำในพื้นที่ นักเรียน นักศึกษายังได้มีโอกาสเรียนรู้ต้นแบบเทคโนโลยีจากธุรกิจ Digital Startup ที่หลากหลาย รวมถึงได้สนุกท้าทายกับการเข้าร่วมแข่งขันเกมส์ออนไลน์ eSport FiFa : eSport Tournament สงขลา

พร้อมกันนี้ ดร.ณัฐพล ได้กล่าวทิ้งท้ายขอบคุณหน่วยงานพันธมิตรที่ให้การสนับสนุนการจัดงานครั้งนี้ ทั้งหน่วยงานภาครัฐ เอกชน มหาวิทยาลัย รวมถึงเพื่อนร่วมเดินทางของเรา อาทิ กรมอุตุนิยมวิทยา ไปรษณีย์ไทย บริษัท เซ็นทรัลพัฒนา จำกัด (มหาชน) ดีแทค เป็นต้น  และท้ายสุด บริษัท กสท โทรคมนาคม จำกัด (มหาชน) : CAT ที่ให้การสนับสนุนระบบเครือข่ายอินเตอร์เนตผ่านไฟเบอร์ออปติกความเร็วสูงในบริเวณพื้นที่การจัดงาน และติดตั้งสัญญาณ wi-fi ให้บริการแก่ผู้จัดแสดงนิทรรศการและผู้ร่วมงานตลอดการจัดงาน

สำหรับผู้สนใจสามารถติดตามรายละเอียดกิจกรรมและความเคลื่อนไหวการจัดงาน “Digital Thailand Big Bang 2018” ได้ที่ www.digitalthailandbigbang.com และ facebook: Digital Thailand Big Bang

ลงทะเบียนร่วมงาน https://goo.gl/dMhmi8

——————–

สื่อมวลชนสอบถามเพิ่มเติมได้ที่

สำนักงานส่งเสริมเศรษฐกิจดิจิทัล (depa), โทรศัพท์ 0 2141 7101

นางสาวศิรินทร์ทิพย์ ศรีใหม่ โทรศัพท์ 08 1839 8881 อีเมล์ aad-pr@depa.or.th

นางสาวกมลเนตร มีชัย โทรศัพท์ 08 9295 5830

ที่ปรึกษาประชาสัมพันธ์การจัดงาน

คุณสุวรรณา โทรศัพท์ 08 1565 5540 / คุณพัสรา โทรศัพท์ 08 7497 8183 อีเมล์ pr.iptcompany@gmail.com

——————–

ติดตามข่าวสารจาก TKNonline
เฟสบุคแฟนเพจ https://www.facebook.com/TKNOnline
และเว็ปไซต์ https://tknonline.com
subscribe https://www.youtube.com/TKNonline