D Delivery EP 10 พลังการให้ไม่สิ้นสุด แจกรถเข็นวีลแชร์


พลังความดีพลิกโลกด้วยการให้ที่ไม่มีสิ้นสุด เมื่อเรามีเราแบ่งปัน ในยามที่ทุกคนได้รับผลกระทบกันหมด ขอเป็นพลังเล็ก ๆ ที่ทำให้โลกนี้น่าอยู่ขึ้น