D Tech : AI จากคลื่นสมองของเกมเมอร์ ถูกนำมาใช้ในกองทัพ

สหรัฐฯ สร้างหุ่นยนต์ปัญญาประดิษฐ์ จากคลื่นสมองของ “เกมเมอร์”

ทีมนักวิจัยด้านปัญญาประดิษฐ์จาก University at Buffalo คิดค้นปัญญาประดิษฐ์ขั้นสูงที่ใช้สำหรับวิทยาการหุ่นยนต์กองทัพของสหรัฐ จากการเก็บข้อมูลกลยุทธ์ ไหวพริบ และสายตาจากคลื่นสมองของเกมเมอร์

โดยแนวคิดการพัฒนาเทคโนโลยีที่ก้าวล้ำขีดจำกัดครั้งนี้เกิดจาก The U.S. Defense Advanced Research Projects Agency หรือที่รู้จักกันดีในนาม DARPA ได้มอบเงินทุนจำนวน 316,000 เหรียญสหรัฐ แก่ทีมวิจัยของนาย Souma Chowdhury

ซึ่งทีมนักวิจัยได้พยายามรวบรวมข้อมูลจากเกมเมอร์ 25 ราย ด้วยการสร้างเกมวางแผนแบบเรียลไทม์ให้เกมเมอร์แต่ละคนเล่น ระหว่างนั้นจะเก็บรวบรวมแผนการเล่นทั้งการวิเคราะห์ ไหวพริบ  ผ่านคลื่นสมองและสายตาของเกมเมอร์ โดยแต่ละคนจะใช้เวลาประมาณ 5-10 นาที และแบ่งกันเล่น 6 ถึง 7 ครั้ง  โดยท้ายที่สุดทีมวิจัยหวังว่าข้อมูลนี้จะสามารถสร้างต้นแบบ AI ให้กับหุ่นยนต์ทั้ง 250 ตัว เพื่อใช้ในทางทหารทั้งทางบก ทางน้ำ และทางอากาศ ซึ่งจะช่วยให้หุ่นยนต์เหล่านี้มีประสิทธิภาพในการวิเคราะห์ และการตัดสินใจในสถานการณ์ที่ไม่สามารถคาดเดาได้

Souma กล่าวว่า มนุษย์สามารถคิดค้นกลยุทธ์ที่ซับซ้อนได้ ซึ่งเป็นสิ่งที่ AI ต้องเรียนรู้ ก่อนหน้านี้สิ่งที่เราได้เห็นจาก AI คือพวกมันสามารถปฏิบัติได้ตามสภาวะแวดล้อมที่แน่นอนจากการฝึก แต่เมื่อถึงสถานการณ์จริง การตัดสินใจในความไม่แน่นอนภายใต้สภาวะต่างๆ ทั้งสภาพแวดล้อม พื้นที่ กลยุทธ์ของฝั่งตรงข้าม หรืออื่นๆ คือสิ่งที่กำลังอยู่ในสภาวะตั้งไข่ และกำลังจะเกิดขึ้นในไม่ช้านี้