เบญจจินดา บริษัทไทย บริการได้ครบทุกเรื่องดิจิทัล

งาน Techsauce Global Summit 2019 ที่ผ่านมา มีผู้ให้ความสนใจร่วมงานจากหลากหลายองค์กร รวมถึง กลุ่มบริษัท เบญจจินดา หนึ่งในผู้นำการให้บริการด้านการสื่อสารโทรคมนาคมและสารสนเทศในประเทศไทย

คุณพิรชัย เบญจรงคกุล ตำแหน่ง Investment Strategist จากกลุ่มบริษัทเบญจจินดา ได้กล่าวว่าการเข้าร่วมงาน Techsauce 2019 ครั้งนี้ เป็นการประชาสัมพันธ์ตัวตนที่ชัดเจนขึ้นในการตลาดดิจิทัล กลุ่มบริษัทเบญจจินดา ปีที่ 59 ปัจจุบันไม่ได้เป็นเพียงแค่ผู้ให้บริการเทคโนโลยีการสื่อสารขั้นพื้นฐานเท่านั้น แต่เป็น Digital Solution Provider ผู้ให้คำแนะนำและบริการระบบ Cloud แก่องค์กรทุกขนาด ที่ต่อไปทั่วทุกมุมโลกจะเข้าถึงข้อมูลด้วยระบบ Cloud เป็นหลัก

กลุ่มบริษัทเบญจจินดายังได้ร่วมลงทุนในธุรกิจ สตาร์ท อัพ ผ่านบริษัท บีซีเอช เวนเจอร์ส จำกัด เพื่อนำเทคโนโลยี ที่มีอยู่มาต่อยอด ตลอดจนขยายการให้บริการโครงข่ายดิจิทัลและดิจิทัลโซลูชั่น ให้บริการ ให้ความช่วยเหลือ ให้คำแนะนำบริษัททุกระดับ ที่มีความต้องการจะเพิ่มศักยภาพธุรกิจ ด้วยการนำระบบดิจิทัล และเทคโนโลยีสารสนเทศ มาใช้เพื่อตอบรับกับความต้องการของลูกค้าในปัจจุบัน

================

Technopolis มหานครอัจฉริยะ
ทุกวันเสาร์ เวลา 12.30 – 13.00 น.
ทางไทยรัฐทีวี ช่อง 32
ติดตามข่าวสารจาก TKNonline
เฟสบุคแฟนเพจ https://www.facebook.com/TKNOnline
Subscribe https://www.youtube.com/TKNonline
และเว็ปไซต์ https://tknonline.com/ http://www.splash-inter.co.th/