Tech a Minute: หูแมวแสดงอารมณ์ Nicomimi Cat Ears

Nicomimi Brainwave Cat Ears หูแมวแสนน่ารักแสองออกซึ่งอารมณ์

อุปกรณ์แสดงความรู้สึกและแสดงอารมณ์รูปแบบใหม่ ผ่านหูแมว Nicomimi Ears ใช้หลักการทำงานผ่านคลื่นสมอง ใช้พลังงานจากถ่าน AAA 3 ก้อน รวมการแสดงอารมณ์ ได้แก่

  • เมื่อรู้สึกมีสมาธิ หูแมวจะตั้งขึ้น
  • หูจะตกลง เมื่อรู้สึกผ่อนคลาย
  • เมื่อกังวลหรือไม่แน่ใจ หูแมวจะสะบัดไปมา

Nicomimi Brainwave Cat Ears มีให้เลือกหลากหลายรูปแบบทั้งแบบ เขา และ หูสัตว์ คนรักแมวและสัตว์ที่อยากแสดงออกอย่างสัตว์เลี้ยงที่รัก ก็น่าสนใจหาลองมาใช้กันสนุกกันได้นะ

================

Technopolis มหานครอัจฉริยะ
ทุกวันเสาร์ เวลา 12.30 – 13.00 น.
ทางไทยรัฐทีวี ช่อง 32
ติดตามข่าวสารจาก TKNonline
เฟสบุคแฟนเพจ https://www.facebook.com/TKNOnline
Subscribe https://www.youtube.com/TKNonline
และเว็ปไซต์ https://tknonline.com/ http://www.splash-inter.co.th/