Tech Story: รับมือความเสี่ยงกับระบบคอมพิวเตอร์อนาคต AGI

ไม่ต้องสงสัยเลยว่า AGI จะเปลี่ยนแปลงรูปแบบการดำเนินชีวิตของมวลมนุษยชาติอย่างแน่นอน

ด้วยรูปแบบการประยุกต์ใช้งานที่หลากหลายของ AGI นั้นก็มี อาทิ การหาหนทางรักษาโรค, แก้ปัญหาที่ซับซ้อนท้าทายต่อความอยู่รอดของมวลมนุษยชาติ อย่างเช่น ปัญหาการเปลี่ยนแปลงสภาพอากาศ ปัญหาเรื่องความมั่นคงทางอาหาร เป็นต้น

และหากเราล้มเหลวในการควบคุมเทคโนโลยีระบบปัญญาประดิษฐ์ ที่มีความฉลาดเทียบเท่า หรือฉลาดกว่าเรา แน่นอนว่าสิ่งที่ตามมาคือหายนะ

โดยผู้ที่ฉายภาพให้เห็นภัยคุกคามจากระบบปัญญาประดิษฐ์อัจฉริยะ ที่กระทำต่อมนุษย์ได้ชัดเจน และใกล้เคียงความเป็นจริงมากที่สุดต้องยกให้คุณ Max Tegmark ซึ่งเป็นศาสตราจารย์จากสถาบัน MIT เจ้าของผลงานหนังสือ Life 3.0: Being Human in the Age of Artificial Intelligence ได้นำเสนอแนวคิดที่ว่า ความเสี่ยงเริ่มปรากฏตัวด้วยความจริงที่ว่า ระบบคอมพิวเตอร์ที่มีความฉลาดมากๆ นี้ สามารถค้นหาวิธีการที่มีประสิทธิภาพมากกว่าในการทำสิ่งต่างๆ และมันสามารถปรับแต่งแก้ไขกลยุทธเพื่อให้บรรลุเป้าหมาย และมันยังฉลาดถึงขั้นที่สามารถตั้งเป้าหมายของตัวเองได้อีกด้วย

ลองคิดถึงกรณีตัวอย่างดังต่อไปนี้

  • ระบบ AGI ที่ได้รับมอบหมายหน้าที่ให้รับมือกับโรคเอดส์ มันตัดสินใจที่จะแก้ปัญหาด้วยการฆ่ามนุษย์ทุกคนที่เป็นพาหะของโรคนี้ หรือระบบ AGI ที่มีหน้าที่ในการรับมือกับโรคมะเร็ง ตัดสินใจฆ่าทุกคนที่มีลักษณะทางพันธุกรรมที่เอื้อต่อการถ่ายทอดมะเร็งไปยังลูกหลาน
  • ระบบ AGI ที่ฝังตัวอยู่ในโดรนทางการทหาร ตัดสินใจว่ามีเพียงวิธีการเดียวที่จะการันตีว่าศัตรูที่แฝงตัวอยู่ในชุมชน นั้นจะถูกทำลายจนหมดสิ้น ด้วยการฆ่าผู้คนในชุมชนนั้นทุกคน
  • ระบบ AGI ที่ได้รับหน้าที่ปกป้องดูแลสภาพแวดล้อม ตัดสินใจว่ามีวิถีทางเดียวที่จะชลอ หรือแก้ไขปัญหาการเปลี่ยนแปลงสภาพอากาศโดยการทำลายเทคโนโลยี และทำลายมนุษย์ที่มีส่วนเกี่ยวข้องในการทำให้สภาพแวดล้อมแย่ลง

สถานการณ์เหล่านี้ ชี้ให้เห็นว่า นอกจากระบบ AGI อาจจะเป็นอันตรายกับมนุษย์แล้ว มันก็ยังมีแนวโน้มที่จะต่อสู้กันเอง หากเป้าหมายหรือผลประโยชน์ไม่ตรงกัน โดยไม่สนใจเลยว่ามนุษย์เป็นผู้สร้างพวกมันขึ้นมา

นอกจากความเสี่ยงที่ AGI จะคิดดำเนินการที่เป็นความเสี่ยงต่อมนุษย์ด้วยตัวของมันเองแล้ว ก็อาจเป็นไปได้ที่ AGI จะถูกนำไปใช้งานผิดรูปแบบ อย่างเช่นถูกใช้งานโดยผู้ก่อการร้าย รวมถึงการโจมตีระบบปัญญาประดิษฐ์โดยแฮกเกอร์

================

Technopolis มหานครอัจฉริยะ
ทุกวันเสาร์ เวลา 12.30 – 13.00 น.
ทางไทยรัฐทีวี ช่อง 32
ติดตามข่าวสารจาก TKNonline
เฟสบุคแฟนเพจ https://www.facebook.com/TKNOnline
Subscribe https://www.youtube.com/TKNonline
และเว็ปไซต์ https://tknonline.com/ http://www.splash-inter.co.th/