งานดิจิทัลระดับโลก Smart City Expo World Congress 2018

Smart City Expo World Congress 2018 งานที่รวบรวมเทคโนโลยี และการประชุมเสวนาถึงทิศทางของโลกที่เข้าสู่ยุคดิจิทัลประจำปี และปีนี้งานจัดขึ้นที่ กรุง Barcelona, Gran Via Venue ประเทศสเปน ตั้งแต่วันที่ 13-15 พฤศจิกายน 2561

เป็นงานที่มีผู้เข้าชมมากกว่า 20,000 คนทั่วโลก รวบรวมผู้รู้ นักพูด ผู้เชี่ยวชาญจากแขนงต่างๆ มากกว่า 120 ประเทศทั่วโลก ปีนี้งานเพิ่มหัวข้อหลักเกี่ยวกับการลดใช้ทรัพยากรธรรมชาติให้น้อยที่สุด ลดการใช้พลาสติกในโครงการ Toward Zero Waste พื้นที่นิทรรศการจะแบ่งออกเป็น 5 ส่วนด้วยกัน ได้แก่

  1. Digital Transformation: เทคโนโลยีกับการเปลี่ยนแปลงเศรษฐกิจ ผลกระทบต่อธุรกิจในโลก และการเข้าสู่ยุดความเร็ว Internet 5G

2. Urban Environment: การนำเทคโนโลยีมาประยุกต์ใช้ เพื่อวัตถุประสงค์ในการลดการใช้ทรัพยากรธรรมชาติ

3. Mobility: การพัฒนาเทคโนโลยี เพื่อการคมนาคม ติดต่อสื่อสาร และขนส่ง

4. Governance & Finance: เทคโนโลยีกับหน่วยงานการตรวจสอบความโปร่งใสทางการเงิน

5. Inclusive & Sharing Cities: การแบ่งปันความรู้และกระจายข่าวสาร ผ่านช่องทางอิเลคโทรนิคส์ จากเมืองสู่ชุมชนและทั่วโลก

ผู้สนใจเข้าร่วมงานสามารถลงทะเบียนออนไลน์ได้ เลือกได้ว่าจะไปเป็นทัวร์ และ ผู้เข้าเยี่ยมชมงาน ซึ่งมีค่าเข้าชมด้วย อยากสัมผัสประสบการณ์งานนวัตกรรมและการเปลี่ยนแปลงของโลกถึงประเทศสเปนด้วยตัวเอง ไม่ควรพลาด

ทาง TKN นำโดย คุณจอห์น นูโว John Rattanaveroj และทีมงาน Adison Lorkittikul, Chaiyant Sirisaksopit, Sutheenuch Suangkhawathin จะติดตามและรายงานความเคลื่อนไหวของงานนี้ต่อไป แฟนข่าวไฮเทคติดตามกันให้ดี

================

Technopolis มหานครอัจฉริยะ
ทุกวันเสาร์ เวลา 12.00 – 12.30 น.
ทางไทยรัฐทีวี ช่อง 32
ติดตามข่าวสารจาก TKNonline
เฟสบุคแฟนเพจ https://www.facebook.com/TKNOnline
Subscribe https://www.youtube.com/TKNonline
และเว็ปไซต์ https://tknonline.com/ http://www.splash-inter.co.th/

อ้างอิงจาก: Smart City Expo World Congress