เปิดฉากครั้งแรกที่เมืองหมอแคน  ปลุกกระแสการนำเทคโนโลยี Digital Thailand Big Bang Regional 2018

Digital Thailand Big Bang Regional 2018 ขอนแก่น – depa – technopolis

“Digital Thailand Big Bang Regional 2018”งานแสดงเทคโนโลยีดิจิทัลแห่งอนาคตยิ่งใหญ่แห่งปี
เปิดฉากครั้งแรกที่เมืองหมอแคน  ปลุกกระแสการนำเทคโนโลยีดิจิทัลมาใช้ในท้องถิ่น
รองรับการขยายดิจิทัลขับเคลื่อนภูมิภาคอย่างมีศักยภาพ

Digital Thailand Big Bang Regional 2018 งานแสดงเทคโนโลยีดิจิทัลแห่งอนาคตยิ่งใหญ่แห่งปี ครั้งแรกที่ขอนแก่น ปลุกกระแสการนำเทคโนโลยีดิจิทัลมาใช้ในท้องถิ่นกรุงเทพฯ – 6 กรกฎาคม 2561 – กระทรวงดิจิทัลเพื่อเศรษฐกิจและสังคม (DE) โดยสำนักงานส่งเสริมเศรษฐกิจดิจิทัล (depa) เปิดงานสัมมนาและนิทรรศการนานาชาติในระดับภูมิภาค “Digital Big Bang Regional 2018” ประเดิมที่แรกอย่างยิ่งใหญ่ที่จังหวัดขอนแก่น ภายใต้แนวคิด Digital Transformation Thailand : โลกเปิด เราปรับ ประเทศเปลี่ยน” เพื่อสร้างความตระหนัก เพิ่มโอกาสในการเข้าถึงและรับรู้ด้านนวัตกรรมดิจิทัลอย่างเท่าเทียมกันให้กับประชาชนในภูมิภาค และร่วมสัมผัสกับนวัตกรรมและเทคโนโลยีที่ล้ำสมัยได้ระหว่างวันที่ 6 – 8 กรกฎาคม ศกนี้ ณ คอนเวนชั่นฮอลล์ ชั้น 5  เซ็นทรัลขอนแก่น โดยมีผู้สนใจทั้งผู้ประกอบการ นักพัฒนาดิจิทัลซอฟต์แวร์ เกมส์เมอร์ นักเรียน นักศึกษา ข้าราชการ และประชาชนทั่วไปลงทะเบียนเข้าร่วมงานตลอด 3 วันนี้แล้วกว่า 1 หมื่นคน

ดร.พิเชฐ ดุรงคเวโรจน์ รัฐมนตรีว่าการกระทรวงดิจิทัลเพื่อเศรษฐกิจและสังคม กล่าวภายหลังเป็นประธานในพิธีเปิดงานว่า จังหวัดขอนแก่นเป็นเมืองที่มีสําคัญและเป็นเมืองศูนย์กลางของภาคตะวันออกเฉียงเหนือ ผนวกกับวิสัยทัศน์ของผู้ว่าราชการจังหวัด เทศบาลนครขอนแก่น และความร่วมมือของทั้งภาครัฐและเอกชน ซึ่งมีความตื่นตัวและความพร้อม เกิดความร่วมมืออย่างแข็งขันในการร่วมกันพัฒนาและบริหารจัดการเมืองในรูปแบบ Smart City ที่เป็นรูปธรรม จับต้องได้ โดยขณะนี้ได้มีความคืบหน้าไปอย่างต่อเนื่อง อาทิ ระบบขนส่งมวลชนสาธารณะอย่างโมเดลรถราง Smart Mobility อีกทั้งศักยภาพด้านอุตสาหกรรมดิจิทัลอื่น ๆ เช่น Smart Living (Smart Health and Medical Hub), Smart Economy และ Smart Governance โดยมีขณะนี้มีการเริ่มเชื่อมต่อและบูรณาการข้อมูลเพื่อให้สามารถบริหารจัดการได้อย่างรวดเร็วและมีประสิทธิภาพมากขึ้น ซึ่งจะสอดคล้องนโยบายการเป็นเมือง MICE City ที่ครบทุกด้านในทุกมิติ ซึ่งล่าสุดเป็นที่น่ายินดีว่าจังหวัดขอนแก่นเพิ่งได้รับรางวัลชนะเลิศ 2018 WINNER IDC Smart City ASIA PACIFIC AWARDS ในสาขา Public Health and Social Services เป็นการตอกย้ำว่าการดำเนินงานของทุกฝ่ายมีศักยภาพและสัมฤทธิ์ผลด้วยทิศทางที่ถูกต้อง และจะต้องเดินหน้าพัฒนาต่อไปอย่างต่อเนื่อง

Digital Thailand Big Bang Regional 2018 งานแสดงเทคโนโลยีดิจิทัลแห่งอนาคตยิ่งใหญ่แห่งปี ครั้งแรกที่ขอนแก่น ปลุกกระแสการนำเทคโนโลยีดิจิทัลมาใช้ในท้องถิ่นสำหรับโครงการเมืองอัจฉริยะ (Smart City) นั้น ขณะนี้กระทรวงดิจิทัลเพื่อเศรษฐกิจและสังคมได้เร่งขยายพื้นที่ออกไปในหลายจังหวัด โดยร่วมมือกับพันธมิตรทั้งในภาครัฐ และเอกชน อาทิ กระทรวงพลังงาน กระทรวงอุตสาหกรรม สำนักงานส่งเสริมเศรษฐกิจดิจิทัล (depa) สำนักงานนโยบายและแผนพลังงาน (สนพ.) และสำนักงานนโยบายและแผนการขนส่งและจราจร (สนข.) เป็นหน่วยงานหลักในการขับเคลื่อนให้เกิดเมืองใหม่อัจฉริยะ โดยภายในปีนี้ พัฒนา 7 เมือง ได้แก่ กรุงเทพมหานคร เชียงใหม่ ภูเก็ต ขอนแก่น ฉะเชิงเทรา ชลบุรี และ ระยอง และมีเป้าหมายเพิ่มเป็น 30 จังหวัด ในปี 2565 นอกจากนี้ในระดับนานาชาติต่างก็ตระหนักถึงการพัฒนาเมืองเพื่อตอบสนองความต้องการของประชาชน โดยในการประชุมสุดยอดอาเซียนครั้งที่ 32 ที่ผ่านมา ผู้นำอาเซียนได้ตกลงที่จะจัดตั้งเครือข่ายเมืองอัจฉริยะ (Smart Cities Network: ASCN) เพื่อแลกเปลี่ยนประสบการณ์ องค์ความรู้ เทคโนโลยี ตลอดจนสร้างความร่วมมือในการพัฒนาเมืองอัจฉริยะร่วมกันในภูมิภาค รวมไปถึงการเชื่อมต่อเครือข่ายไปนอกภูมิภาคด้วย

“ภารกิจในการขับเคลื่อนประเทศไทยด้วยด้วยเทคโนโลยีดิจิทัลทั้งหมดนี้ ภาครัฐไม่สามารถดำเนินการได้โดยลำพัง เราต้องการความร่วมมือจากทุกภาคส่วน โดยเฉพาะภาคธุรกิจและเอกชน ภาคประชาชนในท้องถิ่น เช่นเดียวกับการที่เราร่วมกันจัดงาน Digital Thailand Big Bang Regional 2018 : จังหวัดขอนแก่นขึ้นมาในวันนี้ ผมเชื่อมั่นว่าเมื่อคนไทยในต่างจังหวัดได้เข้ามาสัมผัสกับงาน Big Bang Regional จะจุดประกายให้เกิดแรงบันดาลใจใหม่ๆ และอยากจะมาเห็นและมาร่วมในงาน Digital Thailand Big Bang 2018: Big Data ที่จะจัดขึ้นที่กรุงเทพ ฯ ในระหว่างวันที่ 19-23 กันยายนที่จะถึงนี้ที่ อิมแพ็ค เมืองทองธานี ซึ่งปีนี้รับรองว่ายิ่งใหญ่และน่าสนใจยิ่งขึ้นเพราะจะเป็นประกาศความสามารถของประเทศไทยในสายตาชาวโลก ว่าประเทศไทยในวันนี้มีการนำดิจิทัลเข้ามาพัฒนาและยกระดับชีวิตความเป็นอยู่ ขับเคลื่อนเศรษฐกิจพัฒนาศักยภาพในการแข่งขัน มีความพร้อมในทุกด้านที่นักลงทุนจะเข้ามาลงทุน เราจะเป็นศูนย์กลางด้านข้อมูลของภูมิภาคนี้ ด้วยการวางแผน ติดตามและสนับสนุนจากรัฐบาลอย่างเต็มที่ เชื่อมั่นว่าประเทศไทยจะก้าวสู่อนาคตด้วยเทคโนโลยีดิจิทัลอย่างมั่นคงและยั่งยืน” ดร.พิเชฐ กล่าวทิ้งท้าย

Digital Thailand Big Bang Regional 2018 งานแสดงเทคโนโลยีดิจิทัลแห่งอนาคตยิ่งใหญ่แห่งปี ครั้งแรกที่ขอนแก่น ปลุกกระแสการนำเทคโนโลยีดิจิทัลมาใช้ในท้องถิ่นดร.ณัฐพล นิมมานพัชรินทร์ ผู้อำนวยการสำนักงานส่งเสริมเศรษฐกิจดิจิทัล (depa)  เปิดเผยว่า “Digital Thailand Big Bang Regional 2018 : จังหวัดขอนแก่น”ระหว่างวันที่ 6 – 8 กรกฎาคม ณ เซ็นทรัลขอนแก่น เป็นโอกาสที่ดีที่เยาวชน ประชาชน และทุกภาคส่วนในจังหวัดขอนแก่นและจังหวัดใกล้เคียงในภาคตะวันออกเฉียงเหนือ จะได้มีโอกาสเข้ามาเรียนรู้โลกดิจิทัลในมุมมองที่หลากหลาย เพื่อพร้อมรับกับการเปลี่ยนแปลงสู่เศรษฐกิจและสังคมดิจิทัล  โดยภายในงานมีการแสดงนวัตกรรมชั้นนำที่น่าตื่นตาตื่นใจ อาทิ AI, AR, VR และ MR รวมทั้งการแสดงแพลตฟอร์มและเทคโนโลยีดิจิทัลที่จะรองรับไลฟ์สไตล์ของผู้คนที่มีความน่าสนใจและเป็นเรื่องใกล้ตัว เช่น ระบบปฏิบัติการข้อมูลสุขภาพของชาวจังหวัดขอนแก่นที่สามารถเรียกข้อมูลมาใช้ประกอบการวินิจฉัยโรคและการรักษาได้ทันท่วงที เป็นการเพิ่มประสิทธิภาพการรักษาที่ตรงจุด ค้นหาวิธีการรักษาที่ดีที่สุดที่และเหมาะสมกับผู้ป่วยในแต่ละราย หรือ นวัตกรรมด้านการแพทย์สำหรับดูแลผู้ป่วยและผู้สูงอายุ เช่น เตียงอัจฉริยะ การออกแบบที่อยู่อาศัย Smart Living ที่มีเซ็นเซอร์และระบบกล้องวงจรปิดเพื่อแจ้งเตือนในกรณีเกิดเหตุฉุกเฉิน เป็นต้น นอกจากนี้ยังมีการเชื่อมโยงข้อมูลของเมืองสำหรับอำนวยความสะดวกในด้านต่าง ๆ  เช่น การท่องเที่ยวแบบล้ำสมัยในยุค Thailand 4.0 ซึ่งมี Smart Phone เครื่องเดียวก็สามารถท่องเที่ยวได้อย่างสะดวกสบาย สามารถแสดงแผนที่ (Smart Map) และภาพจำลอง (Virtual Guide) พร้อมไกด์ส่วนตัวให้รายละเอียดและข้อมูลสถานที่ท่องเที่ยวได้ถึง 3 ภาษา ทั้ง ไทย-จีน-อังกฤษ หรือดิจิทัลเพื่อการพัฒนาและรักษาสิ่งแวดล้อม Smart Energy & Environment และ Smart Governance ในแพลตฟอร์ม Electronic Provincial Administration Meeting: EPAM ซึ่งจังหวัดขอนแก่นใช้บูรณาการข้อมูลด้านการประชุมและงานเอกสาร เพื่อลดการใช้ทรัพยากรกระดาษ ลดปริมาณขยะและช่วยรักษาสิ่งแวดล้อม

อีกหนึ่งกิจกรรมสำคัญ คือ การประกาศความร่วมมือด้านการขับเคลื่อนเศรษฐกิจดิจิทัล ถือเป็นความร่วมมือระดับพหุภาคี (Multilateral) เพื่อสนับสนุนการพัฒนาเมือง Smart City ระหว่าง depa และหน่วยงานพันธมิตร ผู้ร่วมงานยังสามารถหาแรงบันดาลใจใหม่ ๆ เพื่อสร้างโอกาสและความเป็นไปได้จากผู้เชี่ยวชาญทางด้านดิจิทัลจากองค์กรระดับประเทศทั้งจากภาครัฐและเอกชนที่จะมาถ่ายทอดความรู้และแบ่งปันประสบการณ์ในการสัมมนาตลอด 3 วันของการจัดงาน โดยมีหัวข้อที่น่าสนใจ อาทิ Digital Transformation โอกาสหรือภัยคุกคามในสังคมไทยและพื้นที่อีสาน, Digital Transformation + Big Data โอกาสของไทยและพื้นที่อีสาน และมาร่วมจุดประกายไอเดียความคิดสร้างสรรค์ใหม่ๆ กับ Digital Content อุตสาหกรรมสร้างสรรค์ จากทีมโปรดักชั่นของภาพยนตร์แอนิเมชั่นแฟนตาซีเรื่อง “ครุฑ มหายุทธ หิมพานต์” ที่จะมาบอกเล่าการทำงานจนเกิดเป็นภาพยนตร์แอนิเมชั่นแสนเร้าใจจากฝีมือคนไทย นอกจากนี้ในโซนนิทรรศการยังประกอบด้วยความน่าสนใจมากมาย อาทิ Big Bang Pavilion, Smart City, Digital Transformation, e-Sports By MINESKI, Digital Playground และการแสดงผลงานของหน่วยงานต่างๆ จาก เทศบาลนครขอนแก่น, ขอนแก่นพัฒนาเมือง และ สมาคมการค้าธุรกิจนวัตกรรมอัจฉริยะและดิจิทัลภาคตะวันออกเฉียงเหนือ โดยเฉพาะ บริษัท กสท โทรคมนาคม จำกัด (มหาชน) : CAT ที่ให้การสนับสนุนระบบเครือข่ายอินเตอร์เนตผ่านไฟเบอร์ออปติกความเร็วสูงในบริเวณพื้นที่การจัดงาน และติดตั้งสัญญาณ wi-fi ให้บริการแก่ผู้จัดแสดงนิทรรศการและผู้ร่วมงานตลอดการจัดงาน รวมทั้งเพื่อนร่วมทางของเรา อาทิ กรมอุตุนิยมวิทยา บริษัท เซ็นทรัลพัฒนา จำกัด (มหาชน) ดีแทค ทรู มินิสกี้ จาร์ตัน เอ็กซ์พีลิงค์ เป็นต้น

Digital Thailand Big Bang Regional 2018 งานแสดงเทคโนโลยีดิจิทัลแห่งอนาคตยิ่งใหญ่แห่งปี ครั้งแรกที่ขอนแก่น ปลุกกระแสการนำเทคโนโลยีดิจิทัลมาใช้ในท้องถิ่น“พลาดไม่ได้กับไฮไลท์สำคัญของงานคือ การแข่งขันกีฬา e-Sports เพื่อการกุศล (e-Sports for charity) ที่ทาง depa ร่วมกับ MPGL, Mineski, Twitch, VGI, มหาวิทยาลัยขอนแก่น และ Focus Arena ร่วมจัดขึ้นเพื่อส่งเสริมสนับสนุนให้เยาวชนไทยรู้จักการแข่งขัน e-Sports อย่างสร้างสรรค์  และเป็นการระดมทุนเพื่อหารายได้สมทบทุนในการสร้างห้องผ่าตัดหัวใจแบบไฮบริด หรือ Hybrid Operating Room ณ ศูนย์หัวใจสิริกิติ์ภาคตะวันออกเฉียงเหนือ คณะแพทยศาสตร์ มหาวิทยาลัยขอนแก่น ซึ่งคาดว่าจะได้รับความสนใจและความร่วมมือจากประชาชนชาวขอนแก่นและจากทั่วโลกผ่านสื่อดิจิทัลเป็นอย่างดี” ดร.ณัฐพล กล่าว

สำหรับผู้สนใจสามารถติดตามรายละเอียดกิจกรรมและความเคลื่อนไหวการจัดงาน “Digital Thailand Big Bang 2018” ได้ที่ www.digitalthailandbigbang.com และ facebook: Digital Thailand Big Bang

———————————————————-

สื่อมวลชนสอบถามเพิ่มเติมได้ที่
สำนักงานส่งเสริมเศรษฐกิจดิจิทัล (depa) โทรศัพท์ 0 2141 7101
นางสาวศิรินทร์ทิพย์ ศรีใหม่ โทรศัพท์ 08 1839 8881 อีเมล์ aad-pr@depa.or.th
นางสาวกมลเนตร มีชัย โทรศัพท์ 08 9295 5830
ที่ปรึกษาประชาสัมพันธ์การจัดงาน
คุณสุวรรณา โทรศัพท์ 08 1565 5540 / คุณพัสรา โทรศัพท์ 08 7497 8183
อีเมล์ pr.iptcompany@gmail.com

ติดตามข่าวสารจาก TKNonline
เฟสบุคแฟนเพจ https://www.facebook.com/TKNOnline
และเว็ปไซต์ https://tknonline.com
subscribe https://www.youtube.com/TKNonline

#SplashInteractive #TKNonline #Technopolis #Dtech #Startech #Ddelivery