EHANG Drone

EHang Drone โดรนขนาดใหญ่ที่มนุษย์สามารถขึ้นไปนั่งได้จริงและมันจะบินไปส่งเราได้ถึงที่โดยระบบอัติโนมัติเพียงป้อนจุดหมายปลายทางให้มันเท่านั้น