D Delivery Ep17 : พลังดีพลิกโลกด้วยกิจกรรมดี ๆ กับน้อง ๆ Bamboo School บ้านบ้องตี้ จังหวัด กาญจนบุรี

ชั้นมาทำอะไรที่นี่…….เมื่อทีมงานพลังดีพลิกโลก พากันไปจัดกิจกรรมดี ๆ เพื่อน้อง ๆ โรงเรียน Bamboo บ้านบ้องตี้ จังหวัดกาญจนบุรี มีฐานกิจกรรมอะไรบ้าง น้อง ๆ ได้ความรู้อะไรบ้าง ไปชมกันเล้ยยยยยย