D Delivery EP14 ถังหมัก รักษ์โลก กรีนโคน


“ยืนงงในดงถัง” ถังหน้าตาแปลก ๆ แบบนี้มีดีอะไร วันนี้พวกเราชาวก่อการดี มาเฉลยให้ดูกัน หลังจากนี้เศษอาหารจะไม่เสียเปล่าอีกต่อไป

ร่วมทำพลังความดีพลิกโลกกันได้ทุกคน เพียงแค่เริ่มที่ตัวเราเอง มาร่วมก่อการดีไปด้วยกัน