D Tech : อักษรเบรลล์บน Smartphone Android จาก google


Google เพิ่มฟีเจอร์พิมพ์อักษรเบรลล์ใน “TalkBack” โหมดผู้พิการทางสายตาบนมือถือ Android
อักษรเบรลล์ เป็นตัวอักษรที่ช่วยให้คนตาบอดและผู้พิการทางสายตา สามารถใช้ในการอ่านและสื่อสารมานานกว่า 100 ปี ล่าสุดตอนนี้ Google ได้พัฒนาฟีเจอร์ใหม่ที่ช่วยให้คนตาบอดสามารถใช้มือถือ Android ในการพิมพ์อักษรเบรลล์ได้
แน่นอนว่าก่อนหน้านี้การติดต่อสื่อสารด้วยพิมพ์ข้อความบนสมาร์ทโฟน คนตาบอดอาจทำไม่ได้ และต้องใช้การพูดเสียงใส่แทน เพราะหน้าจอโทรศัพท์ไม่ได้มีปุ่มนูนเหมือนในหนังสือ แต่ ณ ตอนนี้ Google ได้พัฒนาคีย์บอร์ดอักษรเบรลล์ใส่ลงไปเป็นฟีเจอร์ใหม่ให้กับ “TalkBack” ซึ่งเป็นโหมดสำหรับผู้พิการทางสายตาที่ติดมาในระบบ Android
ซึ่งจะแบ่งหน้าจอของผู้ใช้ออกเป็น 6 ส่วน ซ้าย 3 ขวา 3 แต่ละส่วนมีจุด 1 จุด ถ้าใครเคยเห็นอักษรเบรลล์ก็จะรู้กันดีว่า เป็นลักษณะของการวางจุดนูนของอักษรเบรลล์ ที่ผสมผสานและดัดแปลงลงบน TalkBack วิธีพิมพ์ เช่นถ้าต้องการพิมพ์อักษร A ก็กดปุ่ม 1 อย่างเดียว หรือถ้าอักษร M ก็กดปุ่ม 1, 3, 4 พร้อมกัน ดังนั้นผู้ใช้งาน Android ที่เป็นคนตาบอดก็จะคุ้นเคยอยู่แล้วกับอักขระของอักษร ก็จะพิมพ์ ตามปุ่มนูน ที่รู้ และเรียนรู้การใช้งานได้ไม่ยาก
ตอนนี้สามารถใช้งานเป็นภาษาอังกฤษเท่านั้น และกำลังส่งลงสมาร์ทโฟนที่ใช้ Android 5.0 ขึ้นไป ซึ่งคุณสามารถเปิดการใช้งาน TalkBack ได้ในการตั้งค่า “Accessibility” ใน Settings รองรับทั้ง อักษรเบรลล์เกรด 1 ซึ่งเป็นอักษรเบรลล์รูปเต็ม อักขระเบรลล์ หนึ่งหรือสองตัว ที่ใช้แทนตัวอักษรปกติหนึ่งตัว และอักษรเบรลล์เกรด 2 หรืออักษรเบรลล์รูปย่อ หมายถึง อักขระเบรลล์ หนึ่งตัวหรือมากกวาหนึ่งตัวที่ใช้แทนตัวอักษรปกติหนึ่งกลุ่มครับ
อย่างไรก็ตาม Google ไม่ใช่บริษัทที่คิดทำระบบพิมพ์อักษรเบรลล์ลงโทรศัพท์เป็นคนแรก เพราะก่อนหน้านี้ Apple ก็เคยทำฟีเจอร์ลักษณะเดียวกันปล่อยลงมาใน iPad, iPhone, iPod Touch ตั้งแต่ระบบปฏิบัติการ iOS 8 แล้วในปี 2014 ซึ่งเทคโนโลยีของ Apple รองรับได้ถึง 80 ภาษาอักษรเบรลล์เลยทีเดียว