การประมูล 5G ในประเทศไทย

เริ่มแล้วการประมูล 5G ในประเทศไทยในเชิงพาณิชย์ เป็นประเทศแรก ๆ ในอาเซียน ณ สำนักงานคณะกรรมการกิจการกระจายเสียง กิจการโทรทัศน์ และกิจการโทรคมนาคมแห่งชาติ (กสทช.)

บริษัทผู้เข้าร่วมประมูลมากันพร้อมตั้งแต่ช่วงเช้า นำมาโดย บริษัท ดีแทค ไตรเน็ต จำกัด (ดีทีเอ็น) ต่อมา บมจ.กสท โทรคมนาคม ก็เดินทางมาถึง ต่อด้วย บมจ.ทีโอที ส่วนบริษัท ทรู มูฟเอช ยูนิเวอร์แซล คอมมิวนิเคชั่น จำกัด (ทียูซี) และ บริษัท แอดวานซ์ ไวร์เลส เน็ทเวอร์ค จำกัด (เอดับบลิวเอ็น) เดินทางมาถึงต่อเนื่องกัน

 

ต่อมา พลเอก สุกิจ ขมะสุนทร ประธาน กสทช. เป็นผู้กล่าวเปิดงาน และจับฉลากซองรหัส ห้องประมูล

 

ผลการจับสลากซองรหัส ห้องประมูล

บริษัท ทรู มูฟเอช ยูนิเวอร์แซล คอมมิวนิเคชั่น จำกัด (ทียูซี) ห้องหมายเลข 5

บริษัท แอดวานซ์ ไวร์เลส เน็ทเวอร์ค จำกัด (เอดับบลิวเอ็น) ห้องหมายเลข 1

บมจ.กสท โทรคมนาคม ห้องหมายเลข 4

บมจ.ทีโอที ห้องหมายเลข 3

บริษัท ดีแทค ไตรเน็ต จำกัด (ดีทีเอ็น) ห้องหมายเลข 2