เลขาธิการ กสทช.โชว์ความพร้อมการประมูลในวันอาทิตย์ที่ 16 ก.พ. นี้

 

เลขาธิการ กสทช. นำสื่อมวลชนเยี่ยมชมห้องประมูล 5G โชว์ความพร้อมสำหรับการประมูลในวันอาทิตย์ที่ 16 ก.พ. นี้

นายฐากร ตัณฑสิทธิ์ เลขาธิการคณะกรรมการกิจการกระจายเสียง กิจการโทรทัศน์ และกิจการโทรคมนามแห่งชาติ (เลขาธิการ กสทช.) กล่าววว่า วันนี้สำนักงาน กสทช. นำสื่อมวลชนเยี่ยมชมห้องประมูล 5G พร้อมรับฟังการบรรยายสรุปเกี่ยวกับกระบวนการประมูลและกฏการประมูล เพื่อสร้างความรู้ ความเข้าใจเกี่ยวกับกฏ และวิธีการประมูล ในส่วนของผู้เข้าร่วมการประมูล 5G สำนักงาน กสทช. จัดการชี้แจงกระบวนการและกฏการประมูล (Bidder information session) และการประมูลรอบสาธิต (Mock Auction)

สถานที่จัดการประมูล สำนักงานฯ ได้จัดห้องประมูลอยู่ที่อาคารอำนวยการชั้น 3 จำนวน 4 ห้อง จัดเจ้าหน้าที่ผู้ประสานงาน Bidder 5 คน ชั้น 11 จำนวน 1 ห้อง จัดเจ้าหน่าที่ผู้ประสานงาน Bidder 2 คน และจัดห้องประมูลสำรองไว้ที่ชั้น 10 จำนวน 1 ห้อง โดยในห้องประมูลทุกห้องจะจัดแบ่งเป็น โซนประมูล โซนรับประทานาอาหาร และห้องน้ำ โดยสำนักงาน กสทช. ได้จัดอุปกรณ์ที่จำเป็นไว้ให้ในห้องประมูล เช่น อุปกรณ์สำหรับการประมูล ได้แก่ คอมพิวเตอร์สำหรับประมูล 2 เครื่อง Notebook สำหรับคำนวณ 2 เครื่อง Printer 1 เครื่อง จอ Monitor 3 จอ เครื่องคิดเลข พร้อมจัดเตรียมคู่มือที่เกี่ยวข้อง ประกาศหลักเกณฑ์ฯ คู่มือปฏิบัติตน คู่มือการใช้ Software แบบคำร้อง รวมทั้งอุปกรณ์เครื่องเขียนที่จำเป็นต่าง ๆ นอกจากนั้นทางสำนักงานฯ ยังได้จัดเตรียมเครื่องใช้และสิ่งของอำนวยความสะดวกต่าง ๆ เช่น ตู้เย็น เครื่องชงกาแฟ ยาสามัญประจำบ้าน หน้ากากอนามัย เอาไว้ให้ผู้เข้าร่วมการประมูล และได้จัดเตรียมแพทย์และพยาบาล ประจำที่ห้องพยาบาลสำนักงาน กสทช. ตลอดการประมูล

การประมูล Clock Auction เป็นการเสนอจำนวนคลื่นความพี่ที่ต้องการ ณ ราคาประมูลที่เพิ่มขึ้นในแต่ละรอบ โดยหลังจากการประมูลรอบแรกแล้ว ผู้เข้าร่วมประมูลสามารถยืนยันจำนวนคลื่นความถี่ที่ต้องการในราคาที่เพิ่มขึ้น หรือลดจำนวนคลื่นความถี่ลง โดยจะต้องระบุราคาที่เต็มใจจ่ายทุกครั้งที่ลดจำนวนคลื่นความถี่ลง โดยการประมูลแบบ Clock Auction ความต้องการจำนวนคลื่นความถี่มีน้อยกว่า หรือเท่ากับจำนวนคลื่นความถี่ที่เสนอขาย การประมูลจะจบในรอบแรก

“สำนักงาน กสทช. พร้อมเต็มที่ สำหรับการประมูล 5G ที่จะมีขึ้นในวันอาทิตย์ที่ 16 ก.พ. นี้ เราได้ให้ความรู้และทำความเข้าใจกับผู้เข้าร่วมการประมูล เกี่ยวกับกฏการประมูล ซอฟท์แวร์ที่ใช้ในการประมูล เปิดให้มี Mock Auction เพื่อสร้างความคุ้นเคยในการใช้ซอฟท์แวร์การประมูล จัดเตรียมสถานที่ประมูล อุปกรณ์ต่าง ๆ รวมถึงแพทย์ พยาบาลกรณีเหตุฉุกเฉินไว้พร้อม” นายฐากร กล่าว