D Tech : หุ่นยนต์จิ๋ว Xenobot


นักวิทยาศาสตร์คิดค้นหุ่นยนต์ที่สามารถรักษาตัวเองได้จากสเต็มเซลล์ของกบมีเล็บสายพันธุ์แอฟริกา (African Clawed Frog) โดยเจ้าหุ่นยนต์จิ๋วตัวนี้มีชื่อว่า Xenobot ที่หยิบยืมชื่อจากชื่อทางวิทยาศาสตร์ของกบแอฟริกันชนิดนี้ (Xenopus Laevis) มารวมกับคำว่า Robot
ซึ่ง Xenobot นี้เป็นการร่วมมือกันวิจัยของนักวิทยาศาสตร์จาก 3 สถาบัน ได้แก่ มหาวิทยาลัย Tufts, Vermont และ Harvard ที่ตั้งใจพัฒนา “สิ่งมีชีวิตกึ่งหุ่นยนต์” ขนาดจิ๋ว คือ เล็กกว่า 1 มิลลิเมตรนี้มาเพื่อจุดประสงค์ทางการแพทย์และสิ่งแวดล้อม คาดว่าจะใช้เพื่อการทำความสะอาดสารตกค้างของรังสีภายในพื้นที่ต่างๆ , เก็บไมโครพลาสติกในทะเล หรือทำความสะอาดคราบจุลินทรีย์ภายในหลอดเลือดแดงภายในตัวของมนุษย์
โดยนักวิทยาศาสตร์ได้สร้าง Xenobot นี้สร้างขึ้นมาจากการดึงเอา ชิ้นส่วนเซลล์ผิวหนังและหัวใจจากเอมบริโอของกบ มาเพาะเลี้ยงให้มันเติบโตก่อนที่จะทำการตัดแต่งรูปร่างและ ตั้งโปรแกรม การเคลื่อนไหวของมันด้วยเครื่อง Supercomputer ซึ่งลักษณะภายนอกของ Xenobot จะมีความแตกต่างจากหุ่นยนต์ประเภทอื่นๆ เพราะมันไม่ได้มีกลไกหรือแขนกล แต่มีลักษณะคล้ายกับก้อนเนื้อสีชมพูขนาดเล็ก ซึ่ง ณ ตอนนี้มีจำนวน 5 รูปแบบ สามารถเดินและว่ายน้ำได้ มีพฤติกรรมอยู่อาศัยกันเป็นกลุ่ม และมีชีวิตอยู่โดยปราศจากอาหารได้ราว 1 อาทิตย์
นักวิจัยได้ทดลองตัดแบ่งตัว Xenobot ออกเกือบครึ่งหนึ่งเพื่อทดสอบความสามารถในการเยียวยาตัวเองของมัน และพบว่า Xenobot สามารถ เย็บตัวเองเข้ากับอีกครึ่งที่เหลือได้
อย่างไรก็ตาม นี่เป็นเพียงก้าวแรกที่สำคัญของการพัฒนา “สิ่งมีชีวิตกึ่งหุ่นยนต์” ชนิดนี้เพียงเท่านั้น นักวิทยาศาสตร์ยังต้องมีการศึกษาเพิ่มเติมเกี่ยวกับการ พัฒนาความสามารถของ Xenobot ในด้านต่างๆ รวมทั้งแก้ไขการเคลื่อนไหวเล็กๆ น้อยๆ เพราะ ณ ขณะนี้ Xenobot ยังมีข้อจำกัดอยู่ที่หากมันหงายท้องแล้วจะไม่สามารถพลิกตัวกลับมาดังเดิมได้