“ช้างป่า i lert u” แอปพลิเคชั่นแจ้งเตือนภัยจากช้างป่า

“ดีป้า” ลงพื้นที่จังหวัดจันทบุรี ติดตามการใช้งาน “ช้าป่า i lert u” แอปฯ แจ้งเตือนภัยจากช้างป่า ตัวช่วยป้องกันความสูญเสียที่อาจเกิดขึ้น

21 มกราคม 2563, จังหวัดจันทบุรี – สำนักงานส่งเสริมเศรษฐกิจดิจิทัล นำคณะสื่อมวลชนลงพื้นที่ติดตามความก้าวหน้าการใช้งาน “ช้างป่า i lert u” แอปพลิเคชั่นแจ้งเตือนภัยจากช้างป่า ในตำบลพวา อำเภอแก่งหางแมว หลังประสบปัญหาช้างป่าเข้าทำลายพืชผลทางการเกษตรและทำอันตรายบ่อยครั้ง ชี้แอปฯ จะช่วยลดความสูญเสียที่อาจเกิดขึ้น ขณะที่ชุมชนสามารถนำข้อมูลมาวิเคราะห์ ก่อนวางแผนป้องกันการเผชิญหน้าระหว่างคนกับช้าง

นายพรชัย หอมชื่น ผู้อำนวยการใหญ่ กลุ่มงานกิจการสาขา พร้อมด้วย นายวาฤทธิ์ ศิริพิทยาโรจน์ ผู้อำนวยการฝ่ายส่งเสริมและสนับสนุนการพัฒนาชุมชน กลุ่มสังคมและกำลังคน สำนักงานส่งเสิรมเศรษฐกิจดิจิทัล หรือ ดีป้า นำคณะสื่อมวลชนลงพื้นที่เทศบาลตำบลพวา ในอำเภอแก่งหางแมว จังหวัดจันทบุรี เพื่อติดตามความก้าวหน้าการใช้งาน “ช้างป่า i lert u” แอปพลิเคชั่นแจ้งเตือนและประสานขอความช่วยเหลือประชาชนที่ประสับปัญหาจากช้างป่า

ทั้งนี้ ประชาชนในพื้นที่ตำบลพวา ตลอดจนนักท่องเที่ยวประสบปัญหาช้างป่าเข้าทำลายพืชผลทางการเกษตรและทำอันตรายอยู่บ่อยครั้ง ก่อให้เกิดความสูญเสียทั้งต่อชีวิต และทรัพย์สิน เนื่องด้วยลักษณะภูมิประเทศเป็นพื้นที่ป่าเขา มีแนวเขตติดต่อกับป่ารอยต่อ 5 จังหวัดในภาคตะวันออก ซึ่งเป็นแหล่งที่อยู่อาศัยของช้างป่าจำนวนมาก โดยตลอดระยะเวลา 3 ปีที่ผ่านมามีโขลงช้างป่าออกหากินนอกเขตป่า และรุกเข้าพื้นที่การเกษตร ซึ่งเมีเกษตรกรถูกช้างป่าเข้าทำลายพืชผลทางการเกษตรมากกว่า 200 ราย คิดเป็นมูลค่าความเสียหายรวมกว่า 7 แสนบาท และก่อให้เกิดการกระทบกระทั่งระหว่างคนกับช้างมาโดยตลอด

นายพรชัย เปิดเผยว่า สถานการณ์ดังกล่าวส่งผลกระทบต่อความเป็นอยู่ของประชาชนและระบบเศรษฐกิจในพื้นที่ตำบลพวาเป็นอย่างมาก โดยประชาชนที่ถูกช้างป่าทำลายพืชผลทางการเกษตรมีรายได้ลดลง บางส่วนไม่สามารถออกจากบ้านไปกรีดยางพาราในตอนกลางคืนได้ ส่งผลให้วิถีชีวิตเปลี่ยนไป และนั่นจึงเป็นที่มาของความร่วมมือระหว่งา ดีป้า กับ สภาองค์กรชุมชนตำบลพวา และ บริษัท เอนนี่แวร์ ทู โก จำกัด (ผู้ผลิตแอปพลิเคชั่น i lert u และ Claim Di) ในการพัฒนาแอปพลิเคชัน “ช้างป่า i lert u” ขึ้น

                “ดีป้า เล็งเห็ฯความสำคัญของการประยุกต์ใช้เทคโนโลยีดิจิทัลเพื่อยกระดับคุณภาพชีวิตของเกษตรกรในชุมชน จงได้ส่งเสริมและสนับสนุนโครงการการประยุกต์ใช้ระบบเทคโนโลยีดิจิทัลเพื่อการแจ้งเตือนภัยช้างป่า โดยวัตถุประสงค์ที่จะช่วยลดความสูญเสียที่อาจเกิดขึ้นจากการเผชิญหน้าระหว่างคนกับช้างภายใต้มาตรการช่วยเหลือหรือการอุดหนุนการประยุกต์ใช้เทคโนโลยีและนวัตกรรมดิจิทัลเพื่อชุมชนในชนบท (depa Digital Tranformation Fund for Community)” นายพรชัย กล่าว

ด้าน นายวาฤทธิ์ กล่าวว่า แอปพลิเคชัน “ช้าป่า i lert u” เป็นการนำเทคโนโลยีดิจิทัลมาประยุกต์ใช้ในการแจ้งเตือนภัยจากช้างป่าแก่อาสาชุดเฝ้าระวังช้างป่า ผู้นำชุมชน และประชาชนในพื้นที่ พร้อมประสานขอความช่วยเหลือจากผู้ที่เกี่ยวข้องได้อย่งฉับไว และทันเวลาก่อนเกิดการเผชิญหน้า

“แอปพลิเคชัน “ช้าป่า  i lert u” สามารถดาวน์โลดได้แล้วทั้งในระบบ Android และ iOS ซึ่งแอปพลิเคชันดังกล่าวใช้งานง่ายไม่ซับซ้อน โดยที่ผ่านมา ดีป้า เปิดอบรมวิธีการใช้งานให้พี่น้องประชาชนในพื้นที่ได้เรียนรู้กันไปแล้ว พร้อมกันนี้ ชุมชนแลหน่วยงานที่เกี่ยวข้องยังสามารถนำข้อมูลจากระบบมาวิเคราะห์ เพื่อวางมาตรการป้องกันการเผชิญหน้าระหว่างคนกับช้างได้อย่างสอดคล้องและเหมาะสม โดยแอปพลิเคชันดังกล่าวจะเป็นเครื่องมือสำคัญในการช่วยลดความสูญเสียที่อาจเกิดขึ้น และทำให้คนกับช้างสามารถอยู่ร่วมกันได้อย่างยั่งยืนต่อไป” นายวาฤทธิ์ กล่าว