D Delivery : ร้าน 0 บาท เพื่อสร้างโอกาสให้เด็ก

ส่งท้ายปีกันด้วยโครงการดีๆ แง่คิดดีๆ จากร้าน 0 บาท สร้างโอกาสให้เด็ก การเป็นผู้ให้ที่ดี ต้องให้แต่พอดี และทำให้ผู้รับสามารถ ต่อยอดจากสิ่งที่ให้ได้ด้วย น่าจะดีที่สุด