D delivery ปฏิบัติการ “กู้แผ่นดิน”

ปฏิบัติการ “กู้แผ่นดิน” จากน้ำทะเลกัดเซาะ ที่ชายทะเลบางขุนเทียน
ชักชวนน้องๆ จิตอาสาร่วมกันปลูกป่าชายเลน เพื่อไม่ให้น้ำทะเลกัดเซาะแผ่นดินกรุงเทพฯ ออกไปมากกว่านี้อีก

พื้นที่ป่าชายเลนที่ควรจะต้องมีแนวกันการกัดเซาะอย่างน้อยลึก 300 – 500 เมตร แต่ในปัจจุบันนี้ เหลือพื้นที่เพียง 50 เมตรเท่านั้น พวกเราทุกคนจึงต้องร่วมมือกันปลูกป่าชายเลนเพื่อกันการกัดเซาะจากน้ำทะเล เพื่อไม่ให้ผืนแผ่นดิน ถูกกัดเซาะไปมากกว่านี้ มาร่วมมือกันนะครับ