สว่างพงศ์ หมวดเพชร STAR TECH 2018

สว่างพงศ์ หมวดเพชร STAR TECH ในกลุ่ม Digital Business Start Up

คุณ สว่างพงศ์ หมวดเพชร Star Tech ในกลุ่ม DSU: Digital Business Start Up เจ้าของธุรกิจ Komomi Co.,Ltd. ผู้ผลิตกล่องควบคุมการเพาะปลูกพืช ทำงานควบคู่กับ Application บนสมาร์ทโฟน เกษตรกรสามารถนำข้อมูลที่บันทึกอยู่ในระบบ ไปวิเคราะห์ วางแผนบริหารการจัดการให้มีประสิทธิภาพยิ่งขึ้น

“เกษตรเป็นบุคคลที่มีความสำคัญต่อการพัฒนาประเทศ เป็นพื้นฐานต่อการสร้างประเทศ เราจึงสร้าง IoT เพื่อช่วยให้เกษตรกรอยู่รอดในธุรกิจปัจจุบัน”