รายการ Technopolis มหานครอัจฉริยะ EP.22 Track ที่ 4 ความคิดเห็นของคนทั่วไป

ถ้านำลูกประคำมาผนวกเข้ากับเทคโนโลยี สามารถทำอะไรได้บ้าง?