ชารต์แล้วเต็มทันที!! IF Battery

ค้นพบแบตเตอรี่รถยนต์ไฟฟ้าแบบใหม่ เต็มได้ทันทีเมื่อเริ่มชาร์ต