โอ้โห!! โรงงานทำความสะอาดชั้นบรรยากาศแห่งแรกของโลก

ก๊าซคาร์บอนไดออกไซด์เป็นสาเหตุของการเกิดปรากฏการณ์เรือนกระจก และทำให้เกิดภาวะโลกร้อน
และบริษัทสัญชาติสวิสก็ได้เกิดแรงจูงใจที่จะสร้าง “เทคโนโลยีโรงงานทำความสะอาดชั้นบรรยากาศ ”
เพื่อช่วยลดภาวะโลกร้อน โรงงานนี้เป็นโรงงานแห่งแรกของโลก ดำเนินการโดยบริษัท Climeworks โดยมีการติดตั้งอุปกรณ์ดักจับก๊าซคาร์บอนไดออกไซด์ จำนวน 18 ชุด ที่ทำงานร่วมกับโครงสร้างสำหรับการจัดการของเสีย
ที่ดูแลโดยบริษัท KEZO ซึ่งมันมีลักษณะเป็นเรือนกระจกขนาดใหญ่ และภายในมีการเพาะปลูกต้นมะเขือเทศและต้นแตงกวาเป็นจำนวนมาก และต้นมะเขือเทศกับต้นแตงกวานี่แหละค่ะที่จะช่วยดูดซับก๊าซคาร์บอนไดออกไซด์ ที่มีความเข้มข้นสูงเพื่อนำไปใช้ในกระบวนการสังเคราะห์แสง แล้วปล่อยก๊าซออกซิเจนที่เป็นประโยชน์ต่อสิ่งมีชีวิตออกมา ทำให้สามารถกำจัดก๊าซคาร์บอนไดออกไซด์ได้ถึง 900 ตันต่อปี